Palfinger: Karta

Navigacijska karta za obiskovalce, izdelana za lažjo predstavo lokacij določenih objektov. 3D izgled izdelan po želji naročnika, daje vtis prostora in urejenosti. Navedene so vse pomembnejše lokacije na podjetju in obvezne poti gibanja.
Velikost karte je 2m x 1,5m.