BMW Fans Slovenia: Letaki za dogodek

Za Klub / Društvo BMW Fans Slovenia smo izdelali 4 oglasne grafike za Facebook. Prva grafika je bila uporabljena za header oz. naslovno sliko dogodka. Minimalistična in preprosta, v eni sliki predstavi dogajanje.
Ostale 3 so bile uporabljene kot letaki oz. kot oglasi med Facebook objavami. Slednje smo izdelali tako, da izpostavijo bistvo in z vpadljivo sliko pritegnejo občinstvo.